Krepšelis  

Nėra prekių

Pristatymas 0,00 €
Viso 0,00 €

Krepšelis Pirkti

Kategorijos

1.      Bendrosios nuostatos

      Šios Pirkimo – Pardavimo taisyklės (toliau – „taisyklės“) yra dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes www.alovsi.com elektroninėje parduotuvėje (toliau – „el. parduotuvė“).


2.      Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

      Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs savo kontaktus ir įvykdęs apmokėjimą paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.


3.      Apmokėjimas ir pristatymas

      Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti per vieną darbo dieną, Pardavėjo pasiūlyta apmokėjimo forma. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą kainos nesumoka, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą. Pardavėjas įsipareigoja pagal Pirkimo – Pardavimo sutartį pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Lietuvoje nurodytu adresu per 1 – 5 darbo dienas nuo prekių apmokėjimo dienos.


4.      Pirkėjo teisės ir pareigos

      Pirkėjas turi teisę pirkti parduotuvės nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą per taisyklėse nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes. Jei Pirkėjas nurodo netikslius duomenis ar netinkamą adresą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visas dėl to atsiradusias Pardavėjo pristatymo ar kitas papildomas išlaidas. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už pristatymo formoje  pateiktų duomenų teisingumą. Jei pirkėjas nepateikė tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis Pirkimo – Pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.


5.      Pardavėjo teisės ir pareigos

       Sudaryti visas sąlygas Pirkėjams tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pristatyti Pirkėjų užsakytas prekes, Pirkėjų nurodytu adresu per sutartą pristatymų laikotarpį. Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis el. parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją. Pardavėjas turi teisę vienašališkai koreguoti taisykles. Taikomos tos taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo momentu. Pardavėjas, jei to reikia, turi teisę gauti Pirkėją identifikuojančią bei jo teisę sudaryti sutartį patvirtinančią informaciją.